Menu

Pravoslav Kotík (1889 - 1970)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Dítěte, Maška a Shikanedera. Podnikl opakované studijní cesty do Francie a Jugoslávie. Malíř a grafik. Jeho umělecký styl prošel četnými proměnami, avšak lze sledovat inspiraci expresivněji pojatým realismem a postimpresionismem. V jeho dílech rezonují politické a sociální otázky doby. Spoluzakladatel spolku HO-HO-KO-KO, člen S.V.U. Mánes a Umělecké besedy.

Díla v eshopu