Menu

Richard Taubenek (1940 - 2006)

Častým tématem jeho tvorby byly pražské motivy, krajiny, zátiší, akty, ale i sakrílní tématika. Jeho geniální abstrakce vzbuzují v člověku abnormální představu o sférách cítění a zákoutí jeho samotného i o lidské představivosti spojenou s nekonečností vesmíru.