Menu

Robert Piesen (1921 - 1977)

Malíř. Věnoval se krajinomalbě, figurálním kompozicím, portrétní malbě, další jeho okruh tvorby představovala abstraktní malba vyúsťující do meditativní abstrakce. Jeho obrazy vycházejí z inspirace představ o biblické krajině.