Menu

Roman Brichcín (1958)

Studoval kresbu a malbu u J. Zemana a ak. mal. D. Puchnarové, dále pokračoval studiem na pedagogické fakultě v Plzni na katedře výtvarné výchovy. Brichcín se inspiruje křesťanskými motivy, tématem lásky a přírody. Významným aspektem jeho tvorby je rovněž jeho vztah k literatuře a hudbě, který se promítá do tematického zaměření obrazových kompozic. Důležitou složkou jeho díla je i barva, která je zde i nositelkou významu a děje. Jeho práce jsou zastoupeny v evropských galeriích a soukromých sbírkách.

Díla v eshopu

Brasil
Prodejní cena
79 000 Kč
Expedice
Prodejní cena
55 000 Kč
Sedmé nebe
Prodejní cena
55 000 Kč
Prázdná klec
Prodejní cena
92 000 Kč