Menu

Rudolf Hanych (1906 - 1994)

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Hofbauera a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Nejedlého. Absolvoval studijní cesty do Itálie a Francie. Malíř, především krajinář, avšak tvořil i půvabná zátiší. Člen Spolku výtvarných umělců Aleš a Klubu výtvarných umělců Horácka.