Menu

Rudolf Němec (1936 - 2015)

Významný představitel nové figurace. Do konstruktivně strukturovaného pozadí jsou zasazeny figurální motivy zachycující emoce a vášně, potřeby i ztráty. Zabývá se problémem prostoru, světla a působení barvy. Pro jeho ranou tvorbu je typická práce se šablonami a rastrem, inspiraci čerpal i z Pop Artové scény. Jeho vzory byl Andy Warhol, či Roy Lichtenstein. Jeho díla byla vystavována u nás i v zahraničí. Umělecky a sběratelsky ceněn.