Menu

Stanislav Hanzík (1931 - 2021)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Laudy, absolvoval stipendijní pobyt v Paříži u O. Zadkina. Sochař, věnuje se volné plastice, figuře, portrétům, mnoho prací je realizováno v architektuře. Působil jako pedagog na AVU v ateliéru sochařství, jeden ze zakladatelů katedry výtvarné tvorby s multimediálním programem na PedF v Ostravě. Oceněn hlavní cenou za sochařství na Biennale de la jeunesse Paris, medailí Jeana Masona Davidsona Society of Portrait Sculptors London a medailí za přínos pedagogické fakultě v Ostravě.