Menu

Stanislav Holý (1943 - 1998)

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Hoffmeistera a Nováka. Grafik, animátor a ilustrátor. Člen SČUG Hollar.