Menu

Tomáš Bím

Vystudoval odborné polygrafické učiliště se zaměřením na knihtisk. Absolvoval mnoho studijních pobytů např.: ve Francii, USA, Německu, Thajsku. Inspirací mu je magický realismus a američtí precizionisté, ve své tvorbě se zaměřuje především na ilustraci, grafiku a tvorbu plakátů. Je členem spolku Hollar a SČVU, jeho díla jsou zastoupena ve světových muzeích, galeriích i soukromých sbírkách.