Menu

Václav Březina (1862 - 1906)

Původně studoval Akademii výtvarných umění v Praze, avšak studia nedokončil. Studoval na soukromé krajinářské škole L. Stephana, později na krajinářské speciálce J. Mařáka. Ve své práci Březina rád využíval hry světla a stínu. Mezi jeho nejoblíbenější náměty patří lesní interiér ve všech ročních období. Byl jedením ze zakladatelů S.V.U. Mánes a členem Krasoumné jednoty v Praze.