Menu

Václav František Ulšmíd (1903 - 1985)

Studoval na Ukrajinské akademii u prof. Kalvody a Kulece. Podnikl studijní cesty do Francie, Německa a na Balkán. Malíř, který byl ovlivněn impresionismem.