Menu

Václav Hynek Mach (1882 - 1958)

Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Suchardy a Kloučka, ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění u prof. Myslbeka. Sochař, své práce realizoval zejména v architektuře, věnoval se však i volné plastice. Zakládající člen K.V.U. Aleš.