Menu

Václav Kiml (1928 - 2001)

Velký český malíř s osobitým viděním a malířským výrazem. Nelze ho zaměnit pro jeho půvabné typické malířské znaky a barevnost. Moderně, neobvykle a překvapivě výstižně nám ukazuje zcela novým způsobem krajinu, i děj života. Podivuhodně transformuje reálnou krajinu, postavy, či děj svým světem vidění, snění a pocitu, abstrahuje ji na vše podstatné co chce říci, na krásné či smutné, na vše důležité. Jeho paleta je paletou malíře velikána. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, a ve sbírkách těch největších sběratelů. V budoucnu jeho ceny zdesetinásobí. Tento obraz patří k tomu nejlepšímu, co Mistr vytvořil. Je něžný a lyrický, zajímavě barevný, kompozičně dokonalý.