Menu

Václav Kozák (1889 - 1969)

Malíř krajin, studoval v soukromé malířské škole u F. Engelmüllera v Praze, pak v Mnichově a ve Vídni. Souborně vystavoval ve Vídni, v Praze, v Pardubicích a také v Kutné Hoře.