Menu

Václav Mánes (1793 - 1858)

Věnoval se malbě figurálních kompozic, portrétů a žánrových výjevů. Pracoval s barvou, využíval lazurní techniky k dokreslení výrazu a smyslového ladění tváře i figury, v pozadí, někdy v šerosvitu. Jeho jméno a nadání ho zařadilo ke klasikům českého malířství. Zastoupen v mnoha galeriích a sbírkách.