Menu

Václav Matějíček (1941)

Studoval figurální malbu u prof. K. Součka a grafické techniky u doc. J. Johna na AVU v Praze. Věnuje se komorní, převážně figurální malbě a zátiším, zabývá se i grafikou (lept, akvatinta, barevný hlubotisk). Jeho krajiny navozují pocit klidu a dobré nálady. Zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury ČR.