Menu

Václav Vojtěch Novák (1901 - 1969)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, Nechleby a Pirnera. Podnikl studijní cestu do Francie, Anglie, Belgie a Itálie. Malíř, ilustrátor a typograf. Mezi jeho nejčastější motivy patřilo okolí Hlubočep, jihočeské krajina, Orlické hory. Člen Umělecké besedy a Skupiny 58.