Menu

Václav Zoubek (1953)

Malíř, kreslíř. Inspiraci hledá v ženských půvabech, orientuje se také na krajinomalbu. Zastoupen ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, Rabasovy galerie v Rakovníku a jinde.