Menu

Václav Zykmund (1914 - 1984)

Významný český malíř, teoretik a historik umění. Surrealista, později tvůrce asambláží, aranžováných fotografií, fotokoláží a objektů. Založil surrealistickou skupinu Ra (s Lacinou, Tikalem, Istlerem a Kunderou). Vytvořil řadu obrazů s promyšleně koncipovanými tématy a vizemi. Známé a vzácné jsou jeho kresby i kombinované techniky. Do této tvorby patří i jeho drobnější nadčasové dílo Pes a měsíc, kombinovaná technika, z majetku jeho přítele, známého historika umění. Zykmundovy obrazy se na trhu objevují vzácně, šplhají do statisíců a milionů.