Menu

Věra Janoušková-Havlová (1922 - 2010)

Studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Wagnera. Podnikla studijní cestu do Bulharska, Řecka, Rumunska a Itálie. Sochařka, grafička věnovala se také kolážím. Její práce jsou typické experimentováním s materiálem a tvarem. Zakládající členka skupiny UB 12 a členka Umělecké besedy.