Menu

Vladimír Hroch (1907 - 1966)

Studoval Akademii výtvarných umění u prof. Engelmüllera a Njedlého. Podnikl studijní cesty do Německa a Francie. Malíř, tvořil v duchu impresionismu. Člen SVU Mánes a Spolku výtvarných umělců Aleš.

Díla v eshopu

Krajina
Prodejní cena
20 400 Kč