Menu

Vladimír Hroch (1907 - 1966)

Studoval Akademii výtvarných umění u prof. Engelmüllera a Njedlého. Podnikl studijní cesty do Německa a Francie. Malíř, tvořil v duchu impresionismu. Člen SVU Mánes a Spolku výtvarných umělců Aleš.

Prodaná díla

Žluté květy
Vladimír Hroch
Žluté květy
Kytice pivoněk
Vladimír Hroch
Kytice pivoněk