Menu

Vladimír Janoušek (1922 - 1986)

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Wagnera. Podnikl studijní cestu do Bulharska, Řecka a Itálie. Sochař a grafik, rád pracoval s netradičními materiály a pohybem sochy. Některé z jeho prací byly realizovány v architektuře. Zakládající člen skupiny UB 12.