Menu

Vladimír Novák (1947)

Věnuje se malbě, kresbě a grafice. Do roku 1976 maloval expresivně pojaté figury. Pak se abstrahované figury stávaly pouhými znaky umístěnými do kontrastně barevných polí. Na přelomu 70. a 80. let vytvořil sérii kreseb a obrazů obsahujících úvahy o vztahu figury a prostoru. V polovině 80. let přichází nová vlna exprese, přinášející agresivní barevnost a expresivní shluk těl vypovídajících o úzkosti a násilí.