Menu

Vladimír Suchánek (1933 - 2021)

Studoval na PedFUK u prof. Boudy, Lidického a Salcmana a na Akademii výtvarných umění u prof. Silovského. Malíř, grafik a ilustrátor. Člen SČUG Hollar.