Menu

Vlaho Bukovac (1855 - 1922)

Vynikající chorvatský a evropský malíř, profesor na AVU v Praze. Studoval na École des Beaux-Arts. Působil v Anglii a ve Vídni. Od r. 1903 pobýval v Praze. Původně byl realista, impresionista, pointilista, byl také vynikající figuralista i krajinář. V Paříži proslul svými líbeznými akty a církevními náměty. Vynikl využitím světla v malbě, prosvětlenou barevností i měkkým vykreslováním. V Paříži tíhl k impresionismu, v Pražské etapě se postupně příklonil k pointilismu. Jeho žáky byl Emil Filla, Bohumil Kubišta, Bedřich Feigl, Gustav Porš. Autor slavnostní opony Národního divadla v Záhřebu. Vynikající malíř evropského dosahu i pedagog.