Menu

Vlastimil Beneš (1919 - 1981)

Studoval na Univerzitě Karlově a UMPRUM. Malíř, který skvěle dokázal vyjádřit plasticitu krajiny. Věnoval se grafice, sochařství a scénografii. Za výtvarnou spolupráci na loutkovém filmu “Johanes doctor Faustus“ (režie E. Radok) získal Velkou cenu benátského filmového bienále. Člen spolku Štursa a skupiny Máj 57.