Menu

Vlastimil Zábranský (1936 - 2021)

Studoval na PedF UJEP. Malíř, grafik a karikaturista. Jeho práce mají snový, poetický ráz.