Menu

Vlastimil Zábranský

Studoval na PedF UJEP. Malíř, grafik a karikaturista. Jeho práce mají snový, poetický ráz.