Menu

Vojtěch Preissig (1873 - 1944)

Český malíř, ilustrátor, typograf, grafický umělec. Zprvu patří k význačným představitelům secese (spolupracoval s A. Muchou), později k pionýrům abstraktního umění.