Menu

Vojtěch Tittelbach (1900 - 1971)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Švabinského. Absolvoval studijní pobyt v Paříži u prof. Kupky. Malíř, grafik a ilustrátor, byl ovlivněn surrealismem a socialistickým realismem. Člen S.V.U. Mánes, Umělecké besedy a M 58. Vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze.