Menu

Willi Nowak (1886 - 1977)

Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Thieleho. Podnikl studijní cesty do Německa a Rakouska. Malíř, grafik a ilustrátor, jeho dílo je inspirováno impresionismem a post impresionismem. Člen S.V.U. Mánes a Osmy. Vyučoval na Akademii výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové škole v Praze.