Menu

Willy Horný (1933 - 1982)

Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Dilingera. Malíř, krajinář a autor mnoha zátiší.