Menu

Zdeněk Glückselig (1883 - 1945)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Lišky a pražskou Akademii výtvarného umění u prof. Bukovace a Ottendelda. Podnikl studijní cestu do Itálie. Malíř a ilustrátor, mezi jehož častá témata patřila krajina kolem Českomoravské vrchoviny, ale i portréty a tvorba plakátů. Byl též zručným restaurátorem.