Menu

Zdeněk Kremlička (1893 - 1973)

Studoval na Ukrajinské akademii u prof. Kulece. Malíř a grafik. Člen Jednoty umělců výtvarných skupiny VU.