Menu

Zdeněk Mézl (1934 - 2016)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Pukla a Silovského a na Akademii výtvarných umění v Sofii. Ilustrátor a grafik. Skvěle ovládal zejména techniku dřevorytu, za což byl ve Velké Británii oceněn jako jeden z nejlepších dřevorytců dvacátého století. Člen SČUG Hollar.