Menu

Zdeněk Rykr (1900 - 1940)

Studoval na FF UK dějiny umění a klasickou archeologii, nebyl přijat na AVU, malířsky se vzdělával soukromě. Malíř, ilustrátor, grafik a scénograf. Inspiroval se surrealismem a orientální kaligrafií. Známá jsou zejména jeho reklamní práce. Vystavoval se skupinou Tvrdošijných a v pařížském Salónu nezávislých.