Menu

Zdeněk Seydl (1916 - 1978)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Kysely. Podnikl studijní cestu do Francie a Číny. Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a kostýmní výtvarník. Člen Sedm v říjnu a SČUG Hollar.

Díla v eshopu