Menu

Zdeněk Sklenář (1910 - 1986)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Hofbauera, Kratochvíla a Muziky. Podnikl studijní cesty po Evropě a Asii. Malíř, grafik a ilustrátor. Člen SČUG Hollar a S.V.U. Mánes. Vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.