Menu

Zdeněk Sýkora (1920 - 2011)

Studoval na PedF Univerzity Karlovy u prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Malíř, grafik a sochař. Jeho práce jsou inspirovány přírodou. Od realistické krajinomalby došel k vlastnímu abstraktnímu stylu. Řada jeho děl byla realizována v architektuře. Člen Umělecké besedy. Vyučoval na PedF a FF UK. Jeho práce jsou zastoupeny v předních světových galeriích.