Menu

Zdeňka Heritesová (1896 - 1975)

Studovala na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Hofbauera a Schikanedera, pokračovala studiem v Paříži. Podnikla studijní cesty do Itálie, Bulharska SSSR, Francie a Kuby. Malířka a grafička, věnovala se především figurální tvorbě se sociálním podtextem. Členka Umělecké besedy, SČUG Hollar a Jednoty umělců výtvarných.