Menu

Zolo Palugyay (1898 - 1935)

Studoval a Akademii výtvarných umění v Krakově a Budapešti. Spolu s M. A. Bazovským podnikl studijní cestu do Francie, Švýcarska a Německa. Malíř, jehož oblíbeným motivem byla vesnice, avšak věnoval se i malbě zátiší a figurálních motivů.