Menu

089

Josef Matěj Navrátil (Nawratil) (1798 - 1865)

Pradlenka

Prodejní cena:
102 000 Kč
Autor: Josef Matěj Navrátil (Nawratil)
Identifikační číslo: 089
Datováno: 40. léta 19. stol.
Technika: kvaš
Rozměry: 21 x 28 cm
Signatura: sign. LD Jos. Navrátil
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová; rámováno, pod sklem

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové:
Předložený žánrový motiv komorních rozměrů malovaný kvašem Pradlenka, s pohledem na řeku a pradlenku s prádlem na jejím
kamenitém břehu v pravém popředí kompozice, je nespornou a krásnou prací Josefa Navrátila. V druhém plánu scenérie je v
vlevo kamenitý vrch, v pravé části mezi stromy a keři stojí dům, k němu vede od břehu stezka. Podobných malovaných scén,
ve kterých se pojí krajinný záběr s figurální stafáží, vypracoval Navrátil mnoho, olejem, akvarelem i kvašem. Všechny se
vyznačují několika plánovým prostorovým řešením a působivou rokokovou barevností. Krajinné náměty Navrátil hledal a
nacházel jak na grafických předlohách, tak na svých častých cestách. Záběry krajiny oživené figurální stafáží se staly
Navrátilovou specialitou. Že byl Navrátil mistrem barvy a kompozice dokazuje předložený krásný a koloristicky zajímavý krajinný
výjev, půvabný kvaš Pradlenka.