Menu

167

Špillar Karel (1871 - 1939)

Koupání

Vyvolávací cena
600 000 Kč
Příjem limitů do: 26. 5. 2019 14:00

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Špillar Karel
Evidenční číslo 0991-S180274
Vytvořeno 1906
Technika olej/plátno
Rozměr 148 x 128 cm
Signatura sign. LD K. Špillar 1906.
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; expertiza prof. PhDr. T. Wittlich, CSs.

Z expertizy Prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.

Na pozadí lehce zčeřeného modro-zeleného moře stojí na skalnatém břehu dvě ženy, hotovící se ke koupeli. Levá, viděna zezadu v aktu odkládá žlutě pruhovanou drapérii a hledí do vody, pravá, s tmavým šátkem na hlavě, svléká červeně pruhovaný koupací plášť. Kamenitý břeh francouzské pláže a jemně se houpající moře, zachycené měnícími se odstíny modré a zelené barvy, vstříc jemuž hledí dvě spoře oděné ženy, chystající se vykonat svou dnešní koupel. Jedinečný obraz s oblíbenou tématikou života u mořských břehů, jenž představuje umělcův vytříbený smysl pro vnímání a přenesení barev na plátno a zejména pak schopnost zachytit všední okamžiky, ze kterých se skládá náš každodenní lidský život. Malíř Karel Špillar navštěvoval Ženíškovu speciální školu dekorativní malby na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Od roku 1902 pobýval šest let v Paříži a letní prázdniny trávil na francouzském pobřeží, kde zachycoval malebnou mořskou scenérii a život na plážích. Zhruba v polovině prvního desetiletí 20. století se malíř začíná vracet k dekorativnějšímu pojetí malby a své postavy monumentalizuje a alegorizuje. Na tento posun mělo nepochybně vliv současné francouzské malířství a patrně také tvorba společníka jeho prázdninových pobytů u moře, sochaře Bohumila Kafky.
Práce tohoto druhu vynesly Špillarovi objednávku výmalby Smetanovy síně Obecního domu v Praze.


Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Ženíška. Absolvoval studijní cestu do Paříže a Normandie. Malíř a grafik, jehož práce jsou ovlivněny francouzskými malíři zejména pak Pierre Puvisem de Chavannes. Autor mozaiky "Hold Praze" v průčelí Obecního domu. Člen SVU Mánes. Jako pedagog působil na Uměleckoprůmyslové škole.

Další díla v sálové aukci od autora Špillar Karel

Dary země
Vyvolávací cena
1 900 000 Kč