Menu

018

Blažíček Oldřich (1887 - 1953)

Křížová chodba v Emauzském klášteře v Praze

Vyvolávací cena
120 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Blažíček Oldřich
Evidenční číslo 2273-S180428
Vytvořeno 1913
Technika olej/plátno
Rozměr 100 x 95 cm
Signatura sign. LD O. Blažíček. 1913.
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová; rámováno

Ticho klášterní chodby. Sluneční paprsky dopadají na barevné vitráže a prostupují okny, dokreslují tvary klenby. V dáli na oltáři jemně září světlo a skrze pootevřené okno můžeme na tváři cítit jemné závany čerstvého vzduchu, který proudí prázdnou chodbou. Živá atmosféra nás vtahuje a nutí se podívat za roh. Prostor žije, dýchá a my jsme jeho součástí. Oldřich Blažíček nastoupil na Akademii do figurální speciálky k prof. Schwaigerovi, avšak osobní zájem o architekturu ho přivedl k malbě interiérů. První chrámový prostor následně zachytil při své cestě do Dalmácie. “Křížová chodba v Emauzském klášteře“ je datována do roku 1913, tedy pouhý rok po Blažíčkově absolutoriu na Akademii. V pětadvaceti letech dokázal mistrně zachytit ducha stavby, vtisknout obrazu vlastní život, naučil se vnímat prostor, tvar a atmosféru skrze světlo. V rámci svého širokého tematického rozsahu se autor, jako jeden z mála českých malířů, věnoval právě malbě chrámových interiérů a nutno podotknout, že málokdo dokázal zachytit onu nadpozemskou podstatu chrámu Páně, tak jako Blažíček.


Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Schikanedera, Maška a Preislera, ve studiu poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Schwaigera. Malíř, představitel moderní krajinomalby. Ztvárňoval především Českomoravskou vrchovinu a krajinu kolem Železných hor. Jeho hlavním vzorem byl A. Slavíček od něhož se naučil vnímat prostor, hmotu a tvar prostřednictvím světla. Člen S.V.U. Mánes, Jednoty umělců výtvarných a Klubu výtvarných umělců Aleš. Působil jako pedagog na fakultě architektury a pozemního stavitelství na ČVUT. Za své práce byl oceněn na předních světových výstavách.