Menu

044

Jakoby Július (1903 - 1985)

Kristus pred Pilátom

Vyvolávací cena
450 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Jakoby Július
Evidenční číslo 2792-S180285
Vytvořeno 40. léta 20. století
Technika olej/karton
Rozměr 34,5 x 45,5 cm
Signatura sign. LD Jakoby
expertiza PhDr. J. Čechová; provenience: původně dar autora významnému slovenskému lékaři MUDr. Najmikovi - přiloženo písemné prohlášení z rodiny

z expertizy PhDr. J. Čechové
Ide o známy biblický výjav “Kristus pred Pilátom“, ktorý tvorí figurálna kompozícia s ústrednou postavou Krista stojaceho v dlhom bielom rúchu pred Pontským Pilátom, ktorý bol v
rokoch 26 - 33 po Kr. piatym rímskym prefektom provincie Judea. Posudzovaný obraz vykazuje znaky autorovho rukopisu a na prvý pohľad vyzerá na prácu Júliusa Jakobyho z
rokov 1944 až 1948, kedy v jeho tvorbe vzniklo viacero novozákonných motívov ako je Vstup do Jeruzalema, Krížová cesta, Golgota a ďalšie. Ježiš pred Pilátom
pravdepodobne patrí k novozákonným námetom z uvedeného obdobia tvorby Júliusa Jakobyho.

Studoval Akademii výtvarných umění v Budapešti u prof. Rétiho, soukromě se vzdělával v grafické škole prof. Króna. Malíř a grafik, věnoval se i mozaikám. Jeho práce byly inspirovány především sociální tématikou, stylově byl ovlivněn maďarským secesním expresionismem a symbolismem. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých a galerijních sbírkách v ČR, Maďarsku a Slovensku.

Další díla v sálové aukci od autora Jakoby Július

Autoportrét
Vyvolávací cena
173 000 Kč