Menu

Aukce 23. duben 2017

V neděli 23.4.2017 proběhla velmi úspěšně v hotelu Hilton Praha Exkluzivní aukce Galerie ART Praha. Nejžádanější položkou o kterou se strhl aukční souboj byla Dívka v modrém od Jana Preislera, která se vydražila za rekordních 7.800.000,- Kč. Velmi dobře byly také vydraženy obrazy Emila Filly, Zátiší s pomerančem za 2.900.000,- Kč i Blatouchy ve džábnu od Jana Špály, 1.500.000,- Kč. Věříme, že se aukce líbila.


PREISLER JAN, DÍVKA V MODRÉM, 1902

OLEJ/PLÁTNO, 64 X 45,5 CM, NESIGNOVÁNO
VYVOLÁVACÍ CENA: 1.200.000,- Kč
VYDRAŽENO ZA 7.800.000,- KČ

Obraz nás přenáší do doby umělcových vrcholných let, kdy mistrovsky zachycuje krásnou dívku, která má v jeho díle zvláštní význam, jak v expertíze upozorňuje prof. PhDr. P. Wittlich, CSc. V nezvykle jemně vypracované olejové malbě malíř takřka impresionisticky zachytil melancholický výraz princezny Pohádky, její křehký, líbezný dívčí půvab, zjednodušením interiéru a koloristickou bravurou šatů v diagonále v zelenkavých a modrých tónech navodil efekt irisu-secesního barevného skla. Mistrovsky tak umocnil poetickou atmosféru definitivního díla. Obraz patřil do významné soukromé sbírky podnikatele a sběratele umění Leo Strasse (1871–1945), který se částí své sbírky zasloužil o vznik Městské obrazárny v Náchodě. Obraz pochází z jeho rodiny.


FILLA EMIL, ZÁTIŠÍ S POMERANČEM, 1947

OLEJ/PLÁTNO, 24 X 41 CM, SIGNOVÁNO LD EMIL FILLA, 1947
VYVOLÁVACÍ CENA: 2.200.000,- Kč
VYDRAŽENO ZA 2.900.000,- KČ

Malíř, grafik, výtvarný teoretik. Studoval AVU v Praze u prof. Thieleho a Bukovace. Člen Osmy, SVU Mánes a iniciátor Skupiny výtvarných umělců. Profesorem VŠUP pro monumentální malbu. V začátcích na něj působil vliv E. Muncha, poté estetika P. Picassa. Stal se vyznavačem kubismu. Ve 30. létech jej ovlivnily expresivní a imaginativní tendence, později směřoval k velké obrazové kompozici. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, všech regionálních galeriích a všech ostatních státních galeriích v Evropě. Jeden z největších malířů všech dob.

Uvedené dílo z roku 1947 je výrazné kompozičně, vedením štětce, barevností, malířsky velmi zajímavé a hodnotné. E.F. zde používá příměs písku, čímž dosahuje zajímavou plasticitu. „Zátiší s pomerančem“ patří mezi velmi významná komorní díla Emila Filly v celé šíři jeho díla. Provenience: z velmi kvalitní kubistické sbírky významného historika umění.


ŠPÁLA VÁCLAV, BLATOUCHY VE DŽBÁNKU, 1941

OLEJ/PLÁTNO, 48 X 32.5 CM, SIGNOVÁNO PD V ŠPÁLA 41
VYVOLÁVACÍ CENA: 450.000,- KČ
VYDRAŽENO ZA: 1.500.000,- KČ

Posuzovaný obraz je po všech stránkách kvalitní, zdařile rozehranou Špálovou kyticí komornějšího, vizuálně příjemného formátu. Charakteristickým způsobem se tu zrcadlí autorův osobitý styl, vyznačující se neobyčejnou jistotou vedení štětce, živou rukopisnou traktací a mimořádnou zářivostí koloritu (eliminace stínů a jejich nahrazení čistými barvami). Principy kubismu (ve směru formové rytmizace) se zde pojí s dědictvím fauvismu (v práci s výrazným barevným akordem).

Václav Špála byl „barevným a vonným světem kytek“ fascinován, že se k němu stále vracel a malířsky ho zdokonaloval. Posuzovaný obraz „Blatouchy ve džbánku“ zaujme také svou proveniencí. Od Václava Špály ho získal František Venera (1901–1979), významný sběratel, obchodník s uměním, tajemník Skupiny výtvarných umělců v Brně a první ředitel tamního Domu umění.


ŠPÁLA VÁCLAV, ZÁTIŠÍ, 1937

OLEJ/PLÁTNO, 40 X 30 CM, SIGNOVÁNO PD V ŠPÁLA 37
VYVOLÁVACÍ CENA: 390.000,- KČ
VYDRAŽENO ZA 1.350.000,-KČ

Obraz patří do námětové řady zátiší, v nichž Václav Špála kombinoval interiérový motiv s atmosférou exteriéru. V obraze jsou uplatněny výrazné tahy štětcem, zejména, v partii nebe v pozadí zátiší charakteristické pro Špálovu tvorbu obecně, pro 30. léta zejména.


ŠPÁLA VÁCLAV, KYTICE, 1924

OLEJ/PLÁTNO, 81x  39 CM, SIGNOVÁNO LD V ŠPÁLA 24
VYVOLÁVACÍ CENA: 650.000,- KČ 
VYDRAŽENO ZA 730.000,-KČ

Jedná se o obraz signovaný a datovaný rokem 1924, který nese všechny Špálovy malířské aktivity obodobí, kdy svoji práci konfrontoval na společných výstavách členů skupiny Tvrdošijní a nacházel prvé stabilní formy svého následného „zeleného období“. Tím se tato kompozice řadí k nejvýznamnějším pracím Václava Špály dvacátých let.


BENKA MARTIN, MADONA (V SLIAČSKOM KROJI), 1936 – 42

OLEJ/KARTON, 60 X 44 CM, SIGNOVÁNO ld m. bENKA
VYVOLÁVACÍ CENA: 290.000,- KČ 
VYDRAŽENO ZA 1.360.000,-KČ

Predkladané dielo Matka božská – ustavičnej pomoci však zároveň zodpovedá štýlovým a myšlienkovým zámerov posledného dôležitého Benkovho tvorivého obdobia. Vrcholí v období slovenského štátu, kedy sa stáva prirodzenou súčasťou oficiálnej ideológie, patetickými, mnohofigurálnymi kompozíciami rokov 1942–1949. Štýlové posúdenie diela dovoľuje hypotézu, že sa jedná o dielo autora Martina Benku. Túto hypotézu jednoznačne potvrdzujú reštaurátorského prieskumu obrazu. Sumárne teda možno konštatovať, že na základe objektívnych zistení reštaurátorského a odborného prieskumu posudzovaného obrazu – olejomaľby „Madona (V sliačskom kroji)“ možno bez pochybností akceptovať jeho atribúciu Martinovi Benkovi.


A MNOHO DALŠÍCH ATRAKTIVNÍCH POLOŽEK  

 

Galerie Art Praha pořádala 23.4.2017 Exkluzivní aukci českého a slovenského výtvarného umění.

Aukce byla úspěšná, v hotelu Hilton bylo nabídnuto 380 položek obrazu a soch, převážné 20. století i 21. a mistrů 19. století. Prodalo se 55 % děl, celkový obrat byl 40 milionů. Aukce se zúčastnilo 210 klientů, na telefonu bylo dalších 95 účastníků. Největší zájem vzbudil půvabný obraz Jana Preislera, návrh k jeho stěžejnímu dílu z roku 1902 – Pohádce. Olej na plátně v původním stříbrném secesním kovovém rámu byl na rozdíl od jeho definitivní podoby malířsky uvolněnější, něžnější, s krásou dívčího obličeje, modravých šatech probíhajících obrazem téměř diagonálou. Dílo vystoupalo z vyvolávacích 1,2 milionu na 7,6 milionu, s přirážkou na 9,160.000, čímž o 100.000 překonalo Preislerův rekord z r. 2014. Druhým milým překvapením bylo dílo Emila Filly  z r.1947 Zátiší s pomerančem. Dílo plné překvapivé energie, vervních tahů štětce, vyvážené hravé barevnosti, zajímavé kompozice i plasticity, komorní dílo malíře, které on sám na své výstave v r. 1947 považoval za jedno z nejlepších. Dílo s poměrně vysokou vyvolávací cenou 2,2 mil. bylo vydraženo za 2,9 mil. bez přirážky. Třetím úspěchem aukce byl obraz Jana Baucha, jeho slavná 12x vystavovaná mnohokrát publikovaná Poslední večere-Rozhovor, jedno z největších děl přelomu 30. let, maloval ho 4 roky-1938-1941, dílo plně vznesené majestátnosti a  přesvědčení, že národ se nemůže zlomit zrádci, a  ač přinese oběti, že přetrvá. Obraz z 550.000 Kč byl vydražen za 1,8 milionu, což je 2.160.000 s přirážkou, další aukční rekord Bauchova díla. Milým překvapením pak byly 3 obrazy V. Špály, komorní Kytice s blatouchy z r.1941, která s přirážkou dosáhla 1,8 milionu, krásné Zátiší s jablky z r.1937, které zářilo Špálovou modrou a červenou a žlutou, a bylo zajímavé i tím, že bylo malováno na výšku vervními tahy štětce i kompozici, vyletělo z 390.000 Kč na  1.360.000 Kč. Naopak za očekáváním zůstalo impozantní Zatíží s kytici, z roku 1924, se splývajícím pozadím, odrazem kytice v desce stolu a zářivými květy, patrně proto, že v roce 1924 se Špála chystal vstoupit do svého zeleného období a divákům chyběla jeho zářivá expresivní modrá. Kytice z ceny 650.000 Kč se dostala pouze na 760.000 Kč. Dalším rekordem byl obraz M. Benky Madona, který vycházel z cen v ČR. Z  290.000 Kč vystoupal na rekordních 1.360.000 Kč. Dalším autorským rekordem v ČR pak byl postsecesní a mystický olej K.V. Maška ze začátku20.stoleti, který vystoupal ze 170.000 Kč na 480.000 Kč. Úspěchem skončila také dražba 4 obrazů. J. Istlera z 80. let, které se vesměs pohybovaly okolo 250.000 Kč. Zajímavý byl hlad i po dalšíchdílech J. Baucha, například  olej  Mozart  a Jozefína z r. 1956, se z 360.000 Kč vyšplhal na 720.000 Kč, tedy 870.000 Kč. Bauch se tedy už definitivně zabydlel v horních patrech finanční tabulky, v posledních 2 letech jsme prodali 4 jeho obrazy přes milion a l přes  2 miliony. M. Chlupáč byl zastoupen 2 díly, líbezným nočním obrazem U vody, dívky sedící u nádherné modré hladiny se surrealistickými tvary přírody a snivou, lyrickou atmosférou. Z 260.000 Kč na 380.000 Kč, a jeho krásny Akt pak dosáhl 320.000 Kč s přirážkou. Zajímavý byl boj o 2 drobné, ale krásné obrazy zapomenutého mařákovce Bedřicha Dvořáka, které ze 30.000 Kč vystoupaly na 210.000 Kč, čili překročil vyvolávací cenu 7x. Bojovalo se i o  menší obrazy J.Jiry, zdá se, že hlad po jeho kvalitních dílech se zase plně vrátil i do velkých sběrek a kvalitním sběratelům. Velký kubistický olej  F.Vobeckého malovaný v Paříži 1932- Akt v interiéru, s přirážkou dosáhl 720.000 Kč. Ullmann Vesnička dosáhl 300.000 Kč, druhý, raný z roku 1902 , U potoka, se neprodal. Neprodala se také  Nymfa v příboji od vynikajícího evropského malíře B. Knüpfera. Závěrem – aukce byla úspěšná, myslíme že jsme snad potěšili hodně sběratelů  i prodávajících a budeme se na ně těšit   v další naši aukci v záři.


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421