Menu

Bohdan Obrovský (1925 - 2002)

Studoval na Státní grafické škole v Praze a u prof. V. Nechleby na AVU. Věnoval se figurální i krajinářské tvorbě, čerpal náměty především z Vysočiny.