Menu

Bohumír Jaroněk (1866 - 1933)

Studoval Odbornou řezbářskou školu. Podnikl studijní cesty po Evropě a Africe. Malí, grafik, designér, věnoval se barevným dřevorytům. Člen vídeňského uměleckého seskupení Hagenbund a byl zakládajícím členem Sdružení výtvarných umělců moravských.