Menu

Edmund Gwerk (1895 - 1956)

Studoval Vysokou školu výtvarných umění v Budapešti, Akademii výtvarných umění v Praze a dějiny umění na Filozofické fakultě v Bratislavě. Pobýval na studijních cestách ve Vídni, Mnichově, Berlíně, Paříži, Florencii a Římě. Malíř portrétů, figurálních motivů a krajiny především okolo Banské Štiavnice.