Menu

Egon Adler (1882 - 1963)

Malíř a grafik židovského původu, jeden z nejvýraznějších představitelů poválečného expresionismu. Narodil se v roce 1882 v Karlových Varech a zemřel roku 1963 v New Yorku. Studoval v Mnichově a Berlíně. Jeho první monografická výstava proběhla v roce 1920 v pražském Rudolfinu, následně se v roce 1921 zúčastnil třetí výstavy Tvrdošíjných. V roce 1938 emigroval do Švýcarska a později do USA. Vedle volné tvorby se věnoval i reklamě.