Menu

František Novák (1947 - 2015)

Byl to malíř samouk. Od realistické krajinomalby se posunul až k hranici imprese. Věnoval se i figurální tvorbě.